Phân Hệ Tồn Kho Vimas

Phân Hệ Tồn Kho Vimas

Mã sản phẩm: phan-he-ton-kho-vimas
Xuất xứ:

Tình trạng: Còn hàng

Giá: 0đ

Số lượng:

PHÂN HỆ TỒN KHO – TTV VIMAS

1. Cập nhật số liệu

   - Phiếu nhập kho

   - Phiếu xuất kho

   - Phiếu xuất điều chuyển.

   - Tính giá và cập nhật giá hàng tồn kho theo nhiều phương pháp khác nhau: Tính giá trung bình tháng, Tính giá trung bình di động theo ngày, Tính giá nhập trước xuất trước.

   - Chuyển tồn kho năm

   - Nhập tồn đầu

   - Vào tồn kho nhập trươc xuất trước

2. Báo cáo nhập – xuất

   - Bảng kế nhập kho

   - Tổng hợp nhập kho

   - Tổng hợp nhập 2 nhóm

   - Tổng hợp nhập loại nhóm

   - Bảng kê xuất kho

   - Tổng hợp xuất kho

   - Tổng hợp xuất 2 nhóm

   - Tổng hợp xuất loại nhóm

                                                                            Tổng hợp nhập kho

3. Báo cáo tồn kho

    - Thẻ kho/ Sổ chi tiết vật tư

   - Thẻ kho/ Sổ chi tiết vật tư(1 kho)

   - Tổng hợp nhập xuất tồn

   - Tồn kho cuối kỳ

   - Báo cáo tồn theo kho

   - Tổng hợp nhập xuất tồn 2 nhóm

   - Tồn kho 2 nhóm

   - Tồn kho cuối kỳ theo kho

   - Bảng giá trung bình tháng.

                                                                    Báo cáo tổng hợp nhập xuất tồn

Giá 0đ Mua ngay