Phân Hệ Mua Hàng Vimas

Phân Hệ Mua Hàng Vimas

Mã sản phẩm: phan-he-mua-hang-vimas
Xuất xứ:

Tình trạng: Còn hàng

Giá: 0đ

Số lượng:

PHÂN HỆ MUA HÀNG – TTV VIMAS

1. Cập nhật số liệu

   - Phiếu mua hàng

   - Phiếu xuất trả lại nhà cung cấp

   - Hóa đơn mua hàng dịch vụ

                                                                                    Phiếu mua hàng

2. Báo cáo hàng nhập mua

   - Bảng kê chi tiết mua hàng

   - Bảng kê tổng hợp mua hàng

   - Tổng hợp mua hàng

   - Tổng hợp mua 2 nhóm

                                                                     Bảng kê chi tiết mua hàng

 

Giá 0đ Mua ngay