Phần Mềm Quản Lý Quy Trình Mua Bán Cafe, Tiêu
Phần Mềm Quản Lý Quy Trình Mua Bán Cafe, Tiêu

Quản lý quy trình mua bán Cafe, Tiêu, sổ sách công nợ, quản lý được số lượng thiếu cần giao hàng thêm và số lượng thừa được chuyển tự động - khấu trừ cho lần giao tiếp theo. Quản lý hàng tồn kho từ kho hàng công ty, kho hàng gửi, hàng gia công,...