Phân Hệ Tiền Mặt Vimas

Phân Hệ Tiền Mặt Vimas

Mã sản phẩm: phan-he-tien-mat-vimas
Xuất xứ:

Tình trạng: Còn hàng

Giá: 0đ

Số lượng:

PHÂN HỆ TIỀN MẶT, NGÂN HÀNG - TTV VIMAS

1. Cập nhật số liệu

   - Giấy báo nợ

   - Giấy báo có

   - Phiếu thu

   - Phiếu chi

   - In trực tiếp các mẫu, thu, chi, Giấy báo nợ, báo có ngay trên chương trình, với đầy đủ các tài khoản và số tiền theo các khoản chi khác nhau.

   - Thanh toán công nợ cho từng hóa đơn, tính số tiền còn phải thu theo hóa đơn.

                                                                                        Phiếu thu tiền

                                                                                       Giấy báo nợ

2. Báo cáo

   - Sổ quỹ

   - Sổ quỹ (in từng ngày)

   - Báo cáo số dư quỹ và ngân hàng

   - Sổ chi tiết một tài khoản

   - Sổ tổng hợp chũ T một tài khoản

                                                                             Sổ quỹ tiền mặt

3. Quản lý các khoản vay ngân hàng – vay khác

   - Cho phép người dùng tự khai báo vào quản lý các khoản vay theo nhiều đối tượng khác nhau, nhiều loại tiền khác nhau.

   - Quản lý các khoản vay theo ngày, tháng, năm.

   - Bảng kê khế ước có phát sinh

   - Bảng kê tính lãi khế ước

   - Bảng kê chi tiết tiền vay

   - Tổng hợp tình hình tiền vay

   - Tổng hợp phát sinh theo khế ước

   - Cân dối phát sinh theo khế ước

   - Các danh mục khế ước, danh mục ngân hàng, danh mục tài khoản ngân hàng

                        

Giá 0đ Mua ngay