Phân Hệ Tài Chính Vimas

Phân Hệ Tài Chính Vimas

Mã sản phẩm: phan-he-tai-chinh-vimas
Xuất xứ:

Tình trạng: Còn hàng

Giá: 0đ

Số lượng:

BÁO CÁO TÀI CHÍNH – TTV VIMAS

Báo cáo tài chính

   - Bảng cân đối phát sinh các tài khoản

   - Bảng cân đối kế toán

   - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

   - Báo cáo tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước

   - Báo cáo thuế GTGT được khấu trừ, hoàn lại, miễn giảm.

   - Báo cáo dòng tiền tệ.

   - Thuyết minh báo cáo tài chính.

                                                                 Bảng cân đối phát sinh các tài khoản

                                                                     Bảng cân đối kế toán

                                                                Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Giá 0đ Mua ngay