Phân Hệ Hệ Thống VIMAS

Phân Hệ Hệ Thống VIMAS

Mã sản phẩm: phan-he-he-thong-vimas
Xuất xứ:

Tình trạng: Còn hàng

Giá: 0đ

Số lượng:

PHÂN HỆ HỆ THỐNG - TTV VIMAS

1. Tính năng kỹ thuật cao cấp

   - Lập trình bằng ngôn ngữ C# ASP.Net.

   - Lưu trữ bằng số liệu SQl Server.

   - Thiết kế report báo cáo bằng Crystal Report.

   - Giao diện tiếng Việt và Tiếng Anh.

   - Sử dụng Font chữ Unicode chuẩn quốc tế.

   - Xuất tất cả báo cáo ra đúng mẫu theo nhiều dạng file Excel, Word, Pdf…trong 3 giây.

2. Quản lý người sử dụng - Phân quyền

   - Khai báo người sử dụng và phân quyền truy cập

   - Phân quyền xem menu, báo cáo, in báo cáo

   - Phân quyền thao tác phiếu: thêm mới, sửa, xóa, xem

   - Nhật ký sử dụng phần mềm, xem người dùng sử dụng online

   - Khóa số liệu theo ngày: khóa thêm mới và sửa số liệu

                                                                             Phân quyền người dùng

3. Tiện ích cho người dùng

   - Khai báo ngày bắt đầu năm tài chính

   - Khai báo ngày bắt đầu nhập liệu

   - Khai báo ngày khóa sổ

   - Khai báo các tham số tùy chọn(Mã số thuế,Tên giám đôc, Kế toán trưởng,…)

4. Khai báo cấu hình Hóa Đơn Điện Tử

5. Quản lý danh mục

   - Cho phép khai báo các danh mục sử dụng trong chương trình như: Danh mục tài khoản, Danh mục kho, danh mục vật tư, danh mục khách hàng,…

   - Các danh mục chỉ cần khai báo một lần thì sẽ được sử dụng luôn, không cần khai báo lại.

                                                                       Danh mục tài khoản

Giá 0đ Mua ngay