Phân Hệ Bán Hàng Vimas

Phân Hệ Bán Hàng Vimas

Mã sản phẩm: phan-he-ban-hang-vimas
Xuất xứ:

Tình trạng: Còn hàng

Giá: 0đ

Số lượng:

PHÂN HỆ KẾ TOÁN BÁN HÀNG – TTV VIMAS

1. Cập nhật số liệu

   - Phiếu bán hàng

   - Phát hành hóa đơn điện tử

   - Số dư công nợ đầu kỳ

                                                                        Hóa đơn bán hàng

2. Báo cáo bán hàng

   - Bảng kê chi tiết bán hàng

   - Bảng kê tổng hợp bán hàng

   - Tổng hợp bán hàng

   - Tổng hợp bán 2 nhóm

   - Bảng kê bán hàng tổng hợp

   - Tổng hợp bán hàng theo giá

                                                                           Bảng kê bán hàng tổng hợp

3. Báo cáo công nợ khách hàng

   - Sổ chi tiết công nợ 1 khách hàng

   - Sổ chi tiết công nợ khách hàng

   - Cân đối phát sinh công nợ 1 tài khoản

   - Số dư tài khoản công nợ

   - Số dư công nợ cuối kỳ

                                                           Sổ chi tiết công nợ 1 khách hàng

Giá 0đ Mua ngay