Quản Lý Tài Chính Kế Toán - LOG

Quản Lý Tài Chính Kế Toán - LOG

Mã sản phẩm: quan-ly-tai-chinh-ke-toan-log
Xuất xứ:

Tình trạng: Còn hàng

Giá: 0đ

Số lượng:

Quản Lý Tài Chính Kế Toán logistic

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN – TTV LOG 2020.NET

 

1. Thu tiền tạm ứng khách hàng – Phiếu thu

2. Phiếu xuất hóa đơn dịch vụ - doanh thu cho đơn hàng – dịch vụ hải quan + phí vận chuyển

3. Nhập tạm ứng cho nhân viên đi làm hàng – dựa trên các khoản chi đã kê trong Prcing – Phiếu chi

4. Hoàn tiền tạm ứng làm hàng Logistic – Phiếu mua dịch vụ

5. Phiếu mua dịch vụ vận chuyển của nhà cung cấp ngoài – Phí chi giá vốn

6. Phiếu kế toán – Cược Conts

Giá 0đ Mua ngay