Hệ Thống Báo Cáo - LOG

Hệ Thống Báo Cáo - LOG

Mã sản phẩm: he-thong-bao-cao-log
Xuất xứ:

Tình trạng: Còn hàng

Giá: 0đ

Số lượng:

HỆ THỐNG BÁO CÁO - TTV LOG 2020.NET

 

Các báo cáo kinh doanh – Báo cáo kế toán – Báo cáo ban giám đốc

- Báo cáo kế hoạch kinh doanh hàng Freight/ Log

- Bảng đối chiếu công nợ

- Báo cáo lợi nhuận

- Bảng kiểm tra doanh thu – chi phí

- Bảng kiểm tra công nợ

- Bảng kê chi tiết thu – chi

 

Giá 0đ Mua ngay