Quản Lý Chứng Từ - LOG

Quản Lý Chứng Từ - LOG

Mã sản phẩm: quan-ly-chung-tu-log
Xuất xứ:

Tình trạng: Còn hàng

Giá: 0đ

Số lượng:

QUẢN LÝ CHỨNG TỪ - TTV LOG 2020.NET

 

1. Quản lý đơn hàng – Booking

   - Lập đơn hàng, cập nhật thông tin liên quan đến đơn hàng như khách hàng, số cont, số seal, cảng đi, cảng đến, các chi phí dự kiến cho đơn hàng…

   - Theo dõi tình trạng đơn hàng, và báo cáo thống kê tiến độ hoàn thành đơn hàng.

2. Quản lý chứng từ

   - Nhận yêu cầu từ booking, cập nhật doanh thu, giá vốn, các chi phí liên quan và lập kế hoạch kinh doanh cho đơn hàng. Tính lãi lỗ theo số kế hoạch của đơn hàng.

   - Quản lý và phát hành vận đơn, lập các giấy báo nợ có (debit note, credit note)

   - In các chứng từ cho bộ phận nhập xuất hàng như giấy báo hàng đến, lệnh giao hàng, giấy ủy quyền..v.v..

   - Quản lý các khoản tạm ứng, dịch vụ theo từng đơn hàng, đối với hàng vận chuyển bằng xe conts: số xe, khoản chi hộ, chi phí thường xuyên.

   - Các báo cáo kết quả kinh doanh đơn hàng.

   - Phiếu nhập kiểm tra tình trạng lô hàng (SEA/AIR)

3. In các chứng từ Freight/ Logistics

   - Giấy báo nợ

   - Giấy báo có

   - In Air way Bill

   - In Bill Of Loading Detail

   - In phiếu Cargo Receipt

   - In lệnh giao hàng

 

Giá 0đ Mua ngay