Phân Hệ Tiền Mặt, Ngân Hàng - STORE

Phân Hệ Tiền Mặt, Ngân Hàng - STORE

Mã sản phẩm: phan-he-tien-mat-ngan-hang-store
Xuất xứ:

Tình trạng: Còn hàng

Giá: 0đ

Số lượng:

PHÂN HỆ TIỀN MẶT, NGÂN HÀNG - TTV_STORE 2020.NET

 

Dùng để thu, chi thanh toán tiền bán hàng hoặc mua hàng, thanh toán công nợ KH, chi các khoản chi phí. Các báo cáo liên quan đến thu, chi tiền mặt, ngân hàng: báo cáo sổ quỹ, báo cáo sổ quỹ tại ngân hàng

1. Cập nhật số liệu

   - Phiếu thu tiền mặt

   - Phiếu chi tiền mặt

   - Giấy báo có (thu) của ngân hàng

   - Giấy báo nợ (chi) của ngân hàng

   - Cập nhật số dư đầu tài khoản

   - Chuyển số dư của các tài khoản sang năm sau

Phiếu thu tiền mặt

2. Báo cáo

   - Sổ quỹ

   - Sổ quỹ (in từng ngày)

   - Sổ tổng hợp chữ T của một tài khoản

   - Sổ chi tiết công nợ của một khách hàng

   - Báo cáo sơ dư tại quỹ và tại các ngân hàng

   - Sổ nhật ký thu tiền

   - Sổ nhật ký chi tiền

   - Sổ chi tiết của một tài khoản

                                                                       Báo cáo “Sổ quỹ tiền mặt”

3. Quản lý các khoản vay ngân hàng – vay khác

   - Cho phép người dùng tự khai báo vào quản lý các khoản vay theo nhiều đối tượng khác nhau, nhiều loại tiền khác nhau.

   - Quản lý các khoản vay theo ngày, tháng, năm.

   - Bảng kê các khế ước vay.

   - Bảng kê tính lãi tiền vay.

   - Bảng kê tiền vay và trả vay.

   - Báo cáo tổng hợp tình hình tiền vay.

 

 

 

Giá 0đ Mua ngay