Phân Hệ Hệ Thống - STORE

Phân Hệ Hệ Thống - STORE

Mã sản phẩm: phan-he-he-thong-store
Xuất xứ:

Tình trạng: Còn hàng

Giá: 0đ

Số lượng:

PHÂN HỆ HỆ THỐNG - TTV_STORE 2020.NET

1. Tính năng kỹ thuật cao cấp

   - Lập trình bằng ngôn ngữ Microsoft Visual Studio.Net.

   - Lưu trữ bằng số liệu SQl Server.

   - Thiết kế report báo cáo bằng Crystal Report.

   - Giao diện tiếng Việt và Tiếng Anh.

   - Sử dụng Font chữ Unicode chuẩn quốc tế.

   - Xuất tất cả báo cáo ra đúng mẫu theo nhiều dạng file excel, word, pdf, table… nhanh nhất trong 3 giây.

2. Quản lý người sử dụng - Bảo mật số liệu

   - Phân quyền xem menu, báo cáo, in báo cáo

   - Phân quyền trên phiếu: thêm mới, sửa, xóa.

   - Xem nhật ký sử dụng phần mềm/ Xem người dùng đang sử dụng online

   - Khóa số liệu theo ngày: khóa thêm mới và sửa sô liệu.

   - Khóa chỉnh sửa trên từng phiếu nhập

   - Khóa in báo cáo theo ngày

   - Khóa thời gian login vào chương trình trong 1 khoảng thời gian

3. Bảo trì và kiểm tra số liệu

   - Chức năng tự backup số liệu theo ngày khai báo

   - Tự kiểm tra và báo cáo các lỗi số liệu, giá trị không tương thích về hệ thống

   - Kiểm tra và báo các hạch toán sai so với hạch toán khai báo

   - Kiểm tra và phục hồi các phiếu đã sửa, đã xóa.

   - Copy số liệu ra (export), đổ số liệu vào (import), tổng hợp số liệu nhiều chi nhánh về tổng công ty.

 

 

Giá 0đ Mua ngay