Phân Hệ Bán Hàng - STORE

Phân Hệ Bán Hàng - STORE

Mã sản phẩm: phan-he-ban-hang-store
Xuất xứ:

Tình trạng: Còn hàng

Giá: 0đ

Số lượng:

PHÂN HỆ KẾ TOÁN BÁN HÀNG – TTV_STORE 2020.NET

Dùng để cập nhật hóa đơn bán hàng và hàng được xuất kho, nhập hàng bán bị trả lại từ KH và Các báo cáo liên quan đến hàng bán, báo cáo công nợ phải thu khách hàng, báo cáo doanh số bán hàng

1. Cập nhật số liệu

   - Hóa đơn bán hàng.

   - Phiếu nhập hàng bán trả lại

   - Vào số dư công nợ phải thu đầu kỳ

                                                                     Hóa đơn bán hàng

2. Báo cáo bán hàng

   - Sổ chi tiết bán hàng

   - Bảng kê phiếu nhập hàng bán trả lại

   - Báo cáo doanh số bán hàng theo khách hàng, vụ việc, phòng ban

   - Báo cáo bán hàng nhóm theo 2 chỉ tiêu

   - Bảng kê bán hàng tổng hợp

   - Tổng hợp bán hàng

   - Tổng hợp bán hàng theo giá

   - Tổng hợp bán hàng theo khách hàng

   - Tổng hợp bán hàng theo nhóm vật tư

   - Tổng họp bán hàng theo ngày, tuần, tháng

   - Đồ thị bán hàng theo ngày, tuần, tháng

   - Báo cáo tổng hợp doanh số theo nhân viên bán hàng

                                                                  Báo cáo Tổng hợp bán hàng

3. Báo cáo công nợ khách hàng

   - Sổ chi tiết công nợ của một khách hàng

   - Sổ chi tiết công nợ xem nhiều khách hàng.

   - Bảng cân đối phát sinh công nợ của 1 tài khoản.

   - Bảng tổng hợp số dư công nợ cuối kỳ.

   - Số dư tất cả tài khoản công nợ

                                     

                                                       Báo cáo Sổ chi tiết công nợ một khách hàng

Giá 0đ Mua ngay