Phân Hệ Mua Hàng - STORE

Phân Hệ Mua Hàng - STORE

Mã sản phẩm: phan-he-mua-hang-store
Xuất xứ:

Tình trạng: Còn hàng

Giá: 0đ

Số lượng:

PHÂN HỆ MUA HÀNG – TTV_STORE 2020.NET

Dùng để cập nhật hàng mua về nhập vào kho, hoặc xuất trả lại hàng cho nhà cung cấp. Các báo cáo bảng kê chi tiết nhập hàng và tổng hợp hàng nhập mua, báo cáo công nợ phải trả nhà cung cấp.

1. Cập nhật số liệu

   - Hóa đơn mua hàng trong nước

   - Phiếu xuất trả lại nhà cung cấp

   - Vào số dư công nợ đầu kỳ

2. Báo cáo hàng nhập mua

   - Bảng kê phiếu nhập

   - Báo cáo giá trị hàng nhập theo khách hàng, vụ việc, ...

   - Báo cáo hàng nhập nhóm theo 2 chỉ tiêu

   - Bảng kê mua hàng tổng hợp

   - Tổng hợp mua hàng theo giá

   - Tổng hợp mua hàng theo nhà cung cấp

   - Tổng hợp mua hàng theo nhóm vật tư

   - Bảng kê phiếu xuất mua hàng trả lại theo nhà cung cấp

 

                                                     Báo cáo “Tổng hợp mua hàng”

3. Báo cáo công nợ theo nhà cung cấp

   - Sổ chi tiết công nợ của một nhà cung cấp

   - Sổ chi tiết công nợ lên cho tất cả các nhà cung cấp

   - Bảng cân đối phát sinh công nợ của một tài khoản

   - Bảng tổng hợp số dư công nợ cuối kỳ

   - Sổ chi tiết của một tài khoản

   - Sổ tổng hợp chữ T của một tài khoản

                                              Báo cáo “Sổ chi tiết công nợ của một khách hàng”

Giá 0đ Mua ngay