Phân hệ Hệ Thống -MAS

Phân hệ Hệ Thống -MAS

Mã sản phẩm: phan-he-he-thong-MAS
Xuất xứ:

Tình trạng: Còn hàng

Giá: 0đ

Số lượng:

PHÂN HỆ HỆ THỐNG - TTV MAS 2020.NET

1.Tính năng kỹ thuật cao cấp

   - Lập trình bằng ngôn ngữ Microsoft Visual Studio.Net.

   - Lưu trữ bằng số liệu SQl Server.

   - Thiết kế report báo cáo bằng Crystal Report.

   - Giao diện tiếng Việt và Tiếng Anh.

   - Sử dụng Font chữ Unicode chuẩn quốc tế.

   - Xuất tất cả báo cáo ra đúng mẫu theo nhiều dạng file Excel, Word, Pdf…trong 3 giây.

2. Quản lý người sử dụng - Phân quyền

   - Khai báo người sử dụng và phân quyền truy cập

   - Phân quyền xem menu, báo cáo, in báo cáo

   - Phân quyền thao tác phiếu: thêm mới, sửa, xóa, xem

   - Nhật ký sử dụng phần mềm, xem người dùng sử dụng online

   - Khóa số liệu theo ngày: khóa thêm mới và sửa số liệu

3. Tiện ích cho người dùng

   - Khai báo sử dụng các cột tự do theo yêu cầu quản lý riêng, báo cáo, in báo cáo

   - Khai báo hạch toán phiếu tự động.

   - Khai báo các cột dùng chung tự xuống dòng trong phiếu nhập

   - Tự động đánh lại số chứng từ theo phiếu và nhóm số chứng từ

   - Khai báo chỉnh sửa các tên tựa đề và tên cột trên báo cáo

4. Bảo trì và kiểm tra số liệu

   - Chức năng tự backup số liệu theo ngày khai báo

   - Kiểm tra và báo các hạch toán sai so với hạch toán khai báo

   - Khôi phục dữ liệu đã xóa, tạo file backup dữ liệu

   - Copy số liệu ra (Export), đổ số liệu vào (Import), tổng hợp số liệu nhiều chi nhánh về tổng công ty.

 

Giá 0đ Mua ngay