Phân hệ Tồn Kho - MAS

Phân hệ Tồn Kho - MAS

Mã sản phẩm: phan-he-ton-kho-mas
Xuất xứ:

Tình trạng: Còn hàng

Giá: 0đ

Số lượng:

PHÂN HỆ TỒN KHO – TTV ACCOUNTING 2020.NET

1.Cập nhật số liệu

   - Cập nhật số liệu theo nhiều loại hình nhập xuất: xuất vào sản xuất, xuất vào phí quản lý, xuất kiểm tra,...

   - Phiếu nhập kho nội bộ

   - Phiếu xuất kho nội bộ

   - Phiếu nhập xuất thẳng

   - Phiếu xuất điều chuyển

   - Tính giá và cập nhật giá hàng tồn kho theo nhiều phương pháp khác nhau: giá trung bình tháng, giá trung bình theo ngày, giá nhập trước xuất trước, giá đích danh

 2.Báo cáo hàng nhập - xuất

   - Bảng kê phiếu nhập theo vụ việc, vật tư, nhà cung cấp, dạng nhập...

   - Tổng hợp hàng nhập

   - Phân tích hàng nhập nhóm theo các chỉ tiêu khác nhau...

   - Bảng kê phiếu xuất

   - Bảng kê phiếu xuất theo vụ việc, vật tư, khách hàng, dạng xuất...

   - Tổng hợp hàng xuất

   - Phân tích hàng xuất nhóm theo các chỉ tiêu khác nhau...

 

                                              Báo cáo tổng hợp nhập kho - Nhóm theo nhóm vật tư

3. Báo cáo hàng tồn kho

   - Thẻ kho

   - Sổ chi tiết vật tư

   - Tổng hợp nhập xuất tồn

   - Báo cáo tồn kho

   - Báo cáo tồn theo nhiều kho

   - Báo cáo tồn theo phiếu nhập

                            Mẫu báo cáo nhập xuất tồn theo Số lượng hoặc Tiền                         

4. Quản lý danh mục, phân nhóm vật tư, hàng hoá

   - Vật tư được khai báo không giới hạn.

   - Vật tư được phân nhóm theo 3 loại, tuỳ thuộc tiêu chí quản lý.

   - Quản lý số lượng tồn tối thiểu, tối đa, các trường tự do tuỳ ý khách hàng khai báo sử dụng theo yêu cầu đặc thù.

   - Cho phép khai báo các tài khoản hạch toán tự động khi nhập xuất như: tk kho, tk giá vốn, tk doanh thu...

   - Xuất báo cáo ra nhiều kiểu định dạng : excel, word, pdf , table ... cực nhanh, trong vòng 3 giây -  Font Unicode chuẩn quốc tế

 

Giá 0đ Mua ngay