Chấm công - Tính lương - TTV HRM

Chấm công - Tính lương - TTV HRM

Mã sản phẩm: cham-cong-tinh-luong-TTV HRM
Xuất xứ:

Tình trạng: Còn hàng

Giá: 0đ

Số lượng:

TTV HRM 2020.NET -  CHẤM CÔNG - TÍNH LƯƠNG

1. Áp dụng cho nhiều phương pháp tính lương Trực tiếp – Gián tiếp

    Phần mềm cho phép người dùng khai báo và tính các Loại lương:

 • Lương khoán theo thời gian tháng.
 • Lương khoán theo thời gian ngày
 • Lương theo quỹ lương tổ, phân bổ lại từng nhân viên theo hệ số.
 • Lương sản phẩm theo tổ, phân bổ lại nhân viên theo xếp loại cuối tháng.
 • Các loại lương khác theo chế độ: lương nghỉ phép, lễ, công tác, thai sản,...
 • Bảng Lương Tổng hợp từng nhân viên, bộ phận, theo ngày, theo tháng.

2. Bảng chấm công – kiểm tra thời gian làm việc thực tế

    Phần mềm cho phép theo dõi ngày công làm việc thực tế của nhân viên, từ đó có thể tính lương từng ngày và tháng một cách chính xác.

                                                                            Màn hình “Cập nhật chấm công

- Tính năng ưu việt mới - hỗ trợ xử lý số liệu chuyển từ máy chấm công:

 • Phần mềm hỗ trợ chấm công bằng máy (công giờ), sau đó chuyển số liệu vào chương trình, chỉnh sửa thêm các loại công khác (công họp, nghỉ lễ, …).
 • Số liệu chấm công máy có thể chuyển vào phần mềm từng tổ, bộ phận theo từng ngày tùy chọn, tuần, tháng.
 • Chương trình tự kiểm tra các loại công và báo lỗi khi nhập sai.
 • 1 lần chấm công tất cả nhân viên trong 1 tổ, cho 31 ngày.
 • Có thể chuyển số liệu vào từ file excel có sẵn.

- Báo cáo chấm công – kiểm tra thời gian đi làm thực tế:

 • Báo cáo chấm công từng nhân viên theo ngày, nhóm theo tổ, bộ phận
 • Tổng hợp các loại công, từng nhân viên, từng bộ phận
 • Bảng tổng hợp chấm công toàn công ty cuối tháng.

3. Bảng kê năng suất sản phẩm – Tính năng suất lao động từng nhân viên

   - Chức năng quản lý: dùng để thống kê chính xác số lượng sản phẩm của từng nhân viên theo từng ca làm việc, ngày, tháng.

     Tính năng suất lao động từng nhân viên, năng suất chung cả tổ, tính tiền vượt năng suất, tính lương một cách chính xác theo từng người, chi tiết cho từng công đoạn sx.

                                                                       Màn hình “Cập nhật bảng kê năng suất

- Hỗ trợ thao tác nhập liệu nhanh và chính xác nhất:

 • Mỗi phiếu kê năng suất nhập cho cả tổ, bộ phận, theo ngày
 • Tự liệt kê các sản phẩm chung nhóm theo dạng cột -> hỗ trợ nhập số lượng nhanh chóng và chính xác cho từng nhân viên, của từng công đoạn.
 • Có thể chuyển số liệu vào từ file excel có sẵn.

- Báo cáo thống kê năng suất sản phẩm – kiểm tra năng suất từng nhân viên:

 • Bảng liệt kê chi tiết số lượng, đơn giá, tiền từng nhân viên, từng công đoạn
 • Tổng hợp các công đoạn sản xuất trong tháng từng nhân viên, tổ, bộ phận.
 • Báo cáo năng suất lao động từng nhân viên, đơn giá sản phẩm bình quân
 • Tính tiền vượt năng suất cho từng công đoạn của từng nhân viên

4. Chi tiết cách Tính Lương sản xuất gián tiếp và trực tiếp

Tùy theo từng công ty, lĩnh vực sản xuất, mà công ty Tri Thức Việt sau khi khảo sát sẽ tư vấn cho khách hàng cách tính các loại lương phù hợp với Công ty nhất. Hiện tại chương trình TTV HRM 2019.Net đã tích hợp 5 cách tính lương đa dạng như sau:

4.1 Lương khoán thời gian theo tháng, ngày

   - Chức năng quản lý: Dùng để tính lương cho các bộ phận gián tiếp như ban giám đốc, phòng kế toán, phòng kinh doanh, hoặc trực tiếp hưởng lương thời gian…

                                                                        Màn hình “Cập nhật lương khoán thời gian tháng

   - Cập nhật thông tin:

 • Chấm công thời gian đi làm thực tế, có thể chuyển vào từ máy chấm công.
 • Khai báo tiền lương khoán tháng (hoặc ngày), có thể copy từ các tháng trước
 • Chương trình tính lương khoán dựa trên ngày công làm việc thực tế.

   - Các mẫu báo cáo:

 • Báo cáo chấm công chi tiết và tổng hợp các loại công, công quy đổi theo từng nhân viên
 • Báo cáo tiền lương chi tiết theo ngày tháng, tổng hợp theo tổ, bộ phận
 • Bảng chi tiết thanh toán lương theo bộ phận và toàn công ty.

4.2 Lương theo năng suất sản phẩm

   - Chức năng quản lý: dùng để tính lương cho các bộ phận trực tiếp sản xuất, tính lương theo năng suất sản phẩm

     Kê năng suất theo nhóm công đoạn sản phẩm, hoặc từng sản phẩm đơn lẻ.  

   - Cập nhật thông tin:

 • Cập nhật Bảng kê năng suất từng nhân viên, từng sản phẩm
 • Lập bảng đơn giá tiền lương sản phẩm theo tháng, hoặc copy từ tháng trước.
 • Khai báo các hệ số vượt trội so với năng suất định mức để tính luơng vượt NS

   - Các mẫu báo cáo:

 • Bảng tính lương sản phẩm, lương vượt năng suất từng nhân viên theo tổ, lọc theo ngày, tháng.
 • Bảng kê năng suất các công đoạn sản phẩm theo nhân viên
 • Tổng hợp lương sản phẩm từng tổ, từng bộ phận theo ngày, tháng.

4.3. Lương phân bổ từ quỹ lương tổ, phân bổ nhân viên theo hệ số A,B,C

   - Chức năng quản lý: dùng để tính lương cho các bộ phận trung gian để tạo ra sản phẩm, có năng suất theo ngày cho cả tổ, phân bổ lương từng nhân viên theo hệ số chức vụ, thâm niên, tính chất công việc khó dễ.

   - Thông tin cập nhật:

 • Bảng đơn giá tiền lương sản phẩm theo tháng
 • Cập nhật sản lượng ngày, tháng cho từng tổ, bộ phận
 • Xếp loại A,B,C từng nhânviên cuối tháng

   - Các mẫu báo cáo:

 • Báo cáo sản lượng, đơn giá, tiền lương cả tổ
 • Bảng chi tiết phân bổ lương từng nhân viên theo hệ số A,B,C.
 • Báo cáo tổng hợp, so sánh quỹ lương nhiều ngày, nhiều tháng.

4.4 Lương phân bổ từ quỹ lương, phân bổ nhân viên theo xếp loại cuối tháng

   - Chức năng quản lý: dùng để tính lương cho các bộ phận trung gian để tạo ra sản phẩm

   - Thông tin cập nhật:

 • Chấm công nhân viên
 • Cập nhật sản lượng, quỹ lương cả tổ 1 tháng
 • Hệ số phân bổ (hệ số xếp loại từng tháng, hệ số chức vụ, hệ số theo năng suất làm việc cá nhân)

   - Các mẫu báo cáo:

 • Báo cáo phân bổ lương cho từng nhân viên theo hệ số chức vụ
 • Bảng chi tiết thanh toán lương theo từng nhân viên, bộ phận.
 • Báo cáo tông hơp so sánh, đối chiếu quỹ lương nhiều tháng, năm.
 • Tổng hợp tính lương cuối tháng cho nhân viên, bộ phận toàn công ty

Giá 0đ Mua ngay