Tài Chính Kế Toán - Kết Hợp Kho Chuẩn GDP

Tài Chính Kế Toán - Kết Hợp Kho Chuẩn GDP

Mã sản phẩm:
Xuất xứ:

Tình trạng: Còn hàng

Giá: 0đ

Số lượng:

Tính năng quản lý

   - Kết hợp quản lý tài chính kế toán, kho trên sổ sách và kho thực tế trên 1 phần mềm duy nhất, theo chuẩn GDP, tiết kiệm nhiều thời gian và nhân lực

   - Quản lý nhập xuất tồn kho theo từng lô, hạn dùng, chương trình tự xuất hàng theo lô có hạn dùng gần nhất, cảnh báo xuất âm, xác định giá vốn theo lô

   - Tính giá thành sản xuất dược phẩm: theo phương pháp định mức nguyên liệu hoặc đích danh theo lô sản xuất. Tự cập nhật giá vốn vào phiếu nhập, xử lý chênh lệch dở dang

   - Phân biệt hệ thống báo cáokế toán nội bộ và báo cáo thuế

Giá 0đ Mua ngay