Báo Cáo Quản Trị

Báo Cáo Quản Trị

Mã sản phẩm: bao-cao-quan-tri-anzi
Xuất xứ:

Tình trạng: Còn hàng

Giá: 0đ

Số lượng:

BÁO CÁO QUẢN TRỊ - BÁO CÁO DOANH SỐ BẰNG ĐỒ THỊ

I. Mục tiêu và ý nghĩa báo cáo theo đồ thị

 • Giúp nhà quản lý phân tích khái quát sự tăng giảm doanh số qua các kỳ dễ dàng, với mục đích đánh giá biến động tình hình kinh doanh, làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch kinh doanh ngắn và dài hạn
 • Thống kê, so sánh doanh số giữa các nhóm hàng, mặt hàng giúp nhà quản lý tìm được mặt hàng chủ lực để có biện pháp điều chỉnh tồn kho hiệu quả nhất
 •  Phân tích và so sánh phần trăm doanh số giữa các kỳ giúp nhà quản lý có cái nhìn trực quan hơn về tốc độ tăng trưởng bán hàng, từ đó có giải pháp hiệu quả hơn trong kinh doanh

II. Thao tác chung

 • Trên trang Master thể hiện nút chức năng các báo cáo đồ thị, bao gồm 6 loại báo cáo phân tích doanh số theo các chỉ tiêu về thời gian trong ngày hoặc trong kỳ, chỉ tiêu về nhóm hàng, khu vực bán hàng, so sánh phần trăm doanh số tăng trưởng trong các kỳ

 

III. Ý nghĩa các báo cáo đồ thị doanh số 

1. Báo cáo phân tích doanh số 1 ngày

 1. Phân tích và so sánh doanh số bán ra ở từng thời điểm giờ trong 1 ngày.
 2. Phân tích và thống kê tổng doanh số, tổng số lượng bán ra trong 1 ngày.
 3. Phân tích doanh số bán ra ở từng khu vực kinh doanh
 4. Phân tích và so sánh doanh số bán ra theo từng nhóm hàng

2. Báo cáo phân tích doanh số theo tuần

 1. Phân tích và so sánh doanh số bán ra giữa các tuần trong tháng (tuần 1-2-3-4).
 2. Phân tích và thống kê tổng doanh số bán ra các ngày trong tuần (thứ 2-3-4-5-6-7)
 3. Thể hiện doanh số bán ra trung bình 1 ngày trong tuần
 4. Phân tích tỷ lệ % doanh số bán ra của từng ngày trong 1 tuần

3. Báo cáo phân tích doanh số theo tháng/ năm

 1. Phân tích và so sánh doanh số bán ra giữa các tháng trong 1 kỳ (1 kỳ= 3 tháng hoặc 1 kỳ=4 quý)
 2. Phân tích và thống kê tổng doanh số giữa các nhóm hàng trong từng 1 kỳ
 3. Thể hiện doanh số bán ra trung bình của 1 kỳ (1 kỳ= 3 tháng hoặc 1 kỳ=4 quý)
 4. Phân tích tỷ lệ % doanh số bán ra của từng tháng trong 1 kỳ

4. Báo cáo phân tích doanh số theo nhóm hàng

 1. Thống kê tổng doanh số và số lượng bán ra trong 1 kỳ
 2. Thống kê tổng doanh số bán ra của từng nhóm hàng trong 1 kỳ
 3. Phân tích phần trăm doanh số bán ra trong 1 kỳ
 4. So sánh doanh số và số lượng từng nhóm hàng của 1 kỳ so với doanh số và số lượng nhóm hàng của kỳ trước đạt được
 5. Phân tích tỷ lệ % doanh số đạt được của kỳ này so với doanh số của kỳ trước

​​​​​​​5. Phân tích doanh số 10 mặt hàng bán chạy nhất

6. Báo cáo phân tích tỷ lệ tăng trưởng

 1. Thống kê tổng doanh số và số lượng bán ra từng tháng trong năm
 2. Thống kê doanh số và số lượng bán theo nhóm hàng trong 1 kỳ
 3. So sánh doanh số và số lượng 1 kỳ so với doanh số và số lượng của kỳ trước đạt được
 4. So sánh doanh số và số lượng của 12 tháng so với doanh số và số lượng của năm trước đạt được
 5. So sánh doanh số tăng trưởng theo các quý năm này so với các quý của năm trước

​​​​​​​

 

 

------------------------------------------------- Phần Mềm Quản Lý Nhà Hàng Anzi -------------------------------------------------

 

Giá 0đ Mua ngay