Phần mềm TTV sử dụng được cho những loại hình doanh nghiệp nào ?

Trả lời:

Phần mềm kế toán TTV theo đúng các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định mới nhất của Bộ Tài chính. Phần mềm được thiết kế tổng quát với nhiều tính năng có thể thay đổi dễ dàng nên sử dụng được cho nhiều loại hình doanh nghiệp bao gồm: thương mại, dịch vụ, xây dựng, sản xuất ...thuộc nhiều ngành nghề khác nhau