Phần Mềm Quản Lý Chuỗi Cửa Hàng- TTV SALIMA

Phần Mềm Quản Lý Chuỗi Cửa Hàng- TTV SALIMA

Loại tin: Giới Thiệu Sản Phẩm

1. Mục Tiêu Quản Lý - Chuỗi kinh doanh bằng phần mềm TTV ERP

   - Thực hiện thao tác mua hàng, bán hàng ngay trên phần mềm TTV Web bán hàng

   - Tự động Tính giá vốn bán tới từng Cửa hàng bán, xuất phát từ Nơi mua.

      Giá vốn bán ra = Giá mua + Chi phí mua hàng + Chi phí quản lý chung + Lãi kỳ vọng    

   => Phần mềm kiểm soát và cảnh báo nếu bán dưới giá vốn.

   - Phần mềm tự động áp giá bán theo bảng giá, nếu bán dưới giá bán, chuyển người Duyệt giá, ghi nhận lý do

   - Phần mềm tự động tính các mức chiết khấu bán hàng theo số lượng mua, theo đợt khuyến mãi, xếp hạng của khách mua, hạn mức nợ, hoặc xử lý riêng từng đơn hàng

   - Phần mềm ghi nhận Doanh thu bán hàng, chi phí giá bán, thêm các chi phí quản lý tại Cửa hàng

   => Xác định lãi lỗ độc lập từng cửa hàng = Doanh thu CH – Chi phí giá vốn hàng bán – Chi phí vận hành
2. Nền tảng Kỹ Thuật chương trình

   - Phân hệ Quản lý Mua hàng Bán hàng: phần mềm chạy trên nền tảng WEB, không cần cài đặt, nhập liệu và xem báo cáo trên PC/Laptop/Smartphone, qua Internet  ->  Số liệu truyền về Server Data Center

   => Khai thác tối đa sự linh hoạt, đáp ứng mọi nơi làm việc của NV bán hàng và mua hàng

   - Phân hệ Quản lý Khách hàng (CRM): phần mềm chạy trên nền tảng WEB, không cần cài đặt, nhập liệu và xem báo cáo trên PC/Laptop/Smartphone, qua Internet  ->  Số liệu truyền về Server Data Center

    => Khai thác tối đa sự linh hoạt, đáp ứng mọi nơi làm việc của NV bán hàng, mua hàng, đơn hàng, duyệt giá

   - Phân hệ Quản lý Kho lạnh vị trí: phần mềm chạy trên window, cài đặt trên PC/Laptop, nhập liệu và xem báo cáo quản trị qua PC, trong mạng nội bộ hoặc ONLINE trên mạng Internet -> Số liệu truyền về Data Center
   => Khai thác tối đa tốc độ nhanh hơn, ổn định, an toàn số liệu,  phù hợp môi trường kho lạnh, NV quản lý kho

   - Phân hệ Kế toán Tài chính: phần mềm chạy trên window, cài đặt trên PC/Laptop, nhập liệu và xem báo cáo quản trị qua PC, trong mạng nội bộ hoặc ONLINE trên Internet -> Số liệu truyền về Server Data Center
   => Truy cập nhanh, tốc độ tính toán nhanh, ổn định, bảo mật an toàn số liệu, phù hợp trong văn phòng

   - Hệ thống báo cáo quản trị: phần mềm chạy trên nền tảng Web, không cần cài đặt, duyệt yêu cầu, duyệt giá và xem báo cáo trên PC/Laptop/Smartphone, qua Internet -> Số liệu truyền về Server Data Center
   => Tiện ích tối đa,  linh hoạt cao, đáp ứng quản lý mọi lúc, mọi nơi của lãnh đạo trong giám sát điều hành