Phân Hệ Chương Trình Khuyến Mãi - GDP

Phân Hệ Chương Trình Khuyến Mãi - GDP

Mã sản phẩm: chuong-trinh-khuyen-mai
Xuất xứ:

Tình trạng: Còn hàng

Giá: 0đ

Số lượng:

PHÂN HỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI – TTV ACCOUNTING 2020.NET - GDP

1. Cập nhật số liệu vụ việc

   - Vào số dư đầu kỳ các vụ việc

   - Kết chuyển số dư các vụ việc sang năm sau

                                                              Vào số dư đầu kỳ các vụ việc

2. Báo cáo theo vụ việc

   - Bảng kê chứng từ nhóm theo vụ việc

   - Tổng hợp số phát sinh theo vụ việc

   - Bảng cân đối phát sinh các vụ việc, tài khoản

   - Tồn cuối theo vụ việc, tài khoản

   - Bảng kê chi tiết vật tư theo vụ việc

   - Tổng hợp vật tư theo vụ việc

   - Báo cáo chi phí giá thành theo vụ việc

3. Danh mục vụ việc

   - Danh mục vụ việc - Chương trình khuyến mãi

   - Danh mục phân nhóm vụ việc – chương trình khuyến mãi

   - Đăng ký chương trình khuyến mãi

                                                                             Danh mục vụ việc – CTKM

                                           Đăng ký chương trình khuyến mãi

4. Báo cáo chương trình khuyến mãi

   - Báo cáo doanh số chương trình khuyến mãi của khách hàng

   - Báo cáo tổng hợp chương trình khuyến mãi

   - Báo cáo chi tiết chương trình khuyến mãi

   - Báo cáo khách hàng mới tham gia chương trình khuyến mãi

   - Báo cáo tình hình thanh lý chương trình khuyến mãi

                                           Bảng kê “khách hàng mới tham gia chương trình khuyến mãi”

5. Định mức lương

   - Cập nhật định mức tiền thưởng doanh số

   - Cập nhật định mức tỷ lệ thưởng doanh số

              Cập nhật định mức tiền thưởng doanh số cho trình dược viên

 

Giá 0đ Mua ngay