Điểm khác nhau giữa chương trình Fox và SQL ?

Trả lời:

Bản chương trình viết bằng ngôn ngữ Visual Fox chỉ sử dụng trong mạng nội bộ công ty, còn bản viết bằng ngôn ngữ SQL thì chương trình sử dụng online, bất cứ người sử dụng ở đâu có internet đều có thể truy cập vào chương trình tại máy chủ để nhập liệu và xem báo cáo. Phiên bản SQL viết theo ngôn ngữ mới nhất hiện nay, dùng Font chữ Unicode để nhập liệu.