Tin tức
Hỗ trợ
Phụ trách xây dựng
Hỗ trợ

Phụ trách phần mềm
Hỗ trợ
Thông tin mới cập nhật
Thông tin thị trường
- Giá vàng (đvt 1000 VNĐ):
(Nguồn: SJC)
- Ngoại tệ (đvt VNĐ):
(Nguồn: EXIMBANK)
Thống kê
- Đang trực tuyến : 638
- Lượt truy cập: 1088959
Kế Toán-TTV Accounting 2013.Net
Phần mềm kế toán chuẩn - TTV Accounting 2013.Net
Kế toán chuẩn - TTV Accounting
Các Phân Hệ Phần mềm kế toán chuẩn - TTV Accounting 2013.Net
 
   * Quản lý hệ thống
   * Tổng Hợp
   * Kế toán tiền mặt và ngân hàng
   * Quản lý bán hàng
   * Quản lý mua hàng
   * Quản lý hàng tồn kho
   * Tài sản cố định - CCDC
   * Báo cáo thuế
   * Báo cáo tài chính QĐ 48/15

Phân Hệ Kế Toán Tổng Hợp - TTV Accounting 2013.Net
PHÂN HỆ KẾ TOÁN TỔNG HỢP  -  TTV ACCOUNTING 2013.NET 
 
Phân hệ kế toán tổng hợp của đóng vai trò trung tâm tiếp nhận dữ liệu từ tất cả các phân hệ.
Phân hệ này cho phép người sử dụng cập nhật các phiếu kế toán, tạo các bút toán cuối kỳ, lên các sổ sách kế toán và lập các báo cáo tài chính một cách thuận tiện và chính xác.
 
Phân Hệ Kế Toán Bán Hàng - TTV Accounting 2013.Net
PHÂN HỆ KẾ TOÁN BÁN HÀNG - TTV ACCOUNTING 2013.NET

Phân hệ kế toán bán hàng và công nợ phải thu quản lý hóa đơn bán hàng (hàng hóa, dịch vụ), phiếu nhập hàng bán bị trả lại, phân bổ số tiền đã thu cho các hóa đơn. Phân hệ này cho phép lên các báo cáo về doanh thu bán hàng (theo mặt hàng, khách hàng, nhân viên/phòng ban kinh doanh...), công nợ phải thu (theo khách hàng, theo hóa đơn)...
 
Phân Hệ Kế Toán Tiền Mặt Ngân Hàng - TTV Accounting 2013.Net
KẾ TOÁN TIỀN MẶT  NGÂN HÀNG - TTV ACCOUNTING 2013.NET

Phân hệ kế toán vốn bằng tiền quản lý mọi thu chi liên quan đến tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng và tiền vay.
Phân hệ này cho phép cập nhật các phiếu thu tiền bán hàng, thanh toán cho nhà cung cấp, các chi thanh toán chi phí và các thu chi khác. Các báo cáo liên quan đến quản lý tiền mặt, theo dõi dòng tiền vào ra được cung cấp trong phân hệ này.
 
Phân Hệ Mua Hàng - TTV Accounting 2013.Net
KẾ TOÁN MUA HÀNG  -  TTV ACCOUNTING 2013.NET

Phân hệ kế toán mua hàng và công nợ phải trả quản lý phiếu nhập mua hàng (hàng hóa, dịch vụ), phiếu xuất trả lại nhà cung cấp, phân bổ số tiền đã trả cho các hóa đơn.
Phân hệ này cho phép lên các báo cáo về hàng nhập mua (tổng hợp và chi tiết), công nợ phải thu (theo nhà cung cấp, theo hóa đơn)...
 
Phân Hệ Quản Lý Kho - TTV Accounting 2013.Net
HÀNG TỒN KHO - TTV ACCOUNTING 2013.NET

Phân hệ kế toán hàng tồn kho quản lý phiếu nhập, phiếu xuất và phiếu xuất điều chuyển kho, thực hiện tính và cập nhật giá hàng tồn kho. Phân hệ này cho phép lên các báo cáo về hàng nhập, hàng xuất (tổng hợp và chi tiết) theo mặt hàng, vụ việc...; lên báo cáo tồn kho (tổng hợp và chi tiết theo kho)

Phân Hệ Tài Sản Cố Định - TTV Accounting 2013.Net
KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH - TTV ACCOUNTING 2013.NET

Phân hệ kế toán tài sản cố định lưu giữ các thông tin cần thiết về tài sản cố định từ thời điểm mua đến khi thanh lý, giúp người sử dụng nắm rõ tình hình sử dụng tài sản cố định của công ty và giá trị khấu hao của tài sản tại một thời điểm bất kỳ.

Phân Hệ Kế Toán Chi Phí Giá Thành - TTV Accounting 2013.Net
 KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH - TTV ACCOUNTING 2013.NET  

Phân hệ kế toán chi phí và giá thành thực hiện tập hợp và phân tích chi phí bán hàng, chi phí quản lý và tính giá thành sản phẩm.
Tùy theo yêu cầu, TTV sẽ thực hiện các sửa đổi cần thiết đối với chương trình để đáp ứng các yêu cầu đặc thù về tính giá sản phẩm của doanh nghiệp.
Báo cáo giá thành sản phẩm công nghiệp (sản xuất liên tục và sản xuất theo đơn hàng)
Quản trị hệ thống
KHAI BÁO CÁC THAM SỐ HỆ THỐNG - PHÂN QUYỀN SỬ DỤNG 
KHAI BÁO SỬ DỤNG CÁC TÍNH NĂNG QUẢN TRỊ CAO CẤP
 
- Tính năng kỹ thuật cao cấp - nhập số liệu và xem báo cáo online trên Internet
- Quản lý người sử dụng - bảo mật số liệu
- Nhiều tiện ích cho người sử dụng
- Tự động bảo trì và kiểm tra số liệu sai
Báo cáo thuế - xuất vào HTKK
BÁO CÁO THUẾ BÁN HÀNG - THUẾ MUA HÀNG
  • Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa mua vào
  • Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa bán ra
  • Tờ khai thuế GTGT
  • B/c quyết toán thuế thu nhập.

 

Báo cáo tài chính
BÁO CÁO TÀI CHÍNH THEO QUYẾT ĐỊNH 48 HOẶC 15 CỦA BỘ TÀI CHÍNH 
 
- Bảng cân đối số phát sinh
- Bảng cân đối kế toán
- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh - lãi lỗ
- Bảng lưu chuyển tiền tệ trực tiếp - gián tiếp
- Thuyết minh báo cáo tài chính
Khách hàng tiêu biểu
 
Từ năm 2006 tới nay, TTV  tự hào  là nhà cung cấp giải pháp phần mềm hơn 500 khách hàng tại Việt Nam.
 
Ngành sản xuất, phân phối, thương mại  
Ngành sản xuất chế biến thủy hải sản đông lạnh, nuôi trồng
Ngành xây dựng, lắp ráp, đầu tư dự án
Ngành đầu tư, thương mại, du lịch
 
 
Công Ty TNHH Phần Mềm Tri Thức Việt
82 Lê Trung Nghĩa, phường 12, Quận Tân Binh, Tp.Hồ Chí Minh.

*CN Miền Trung: 140/28 Củ Chi, P.Vĩnh Hải, Tp.Nha Trang, Khánh Hòa.
(028) 3842.6697 (028) 3842.6698 ** Kinh doanh: 0909.45.88.00 ** Bảo hành: 0938.096.036 - 0934.076.036
www.ttvsoft.vn kinhdoanh_ttv@yahoo.vn
design by TTVsoft 2018