Tin tức
Hỗ trợ
Phụ trách xây dựng
Hỗ trợ

Phụ trách phần mềm
Hỗ trợ
Thông tin mới cập nhật
Thông tin thị trường
- Giá vàng (đvt 1000 VNĐ):
(Nguồn: SJC)
- Ngoại tệ (đvt VNĐ):
(Nguồn: EXIMBANK)
Thống kê
- Đang trực tuyến : 637
- Lượt truy cập: 1088961
Phân Hệ Tài Sản Cố Định - TTV Accounting 2013.Net

Cập nhật số liệu
 • Danh mục tài tài sản cố định
 • Điều chỉnh giá trị của tài sản
 • Khai báo thôi khấu hao tài sản cố định
 • Khai báo giảm tài sản cố định
 • Khai báo điều chuyển tài sản.
 • Khấu hao tài sản theo công trình, vụ việc
 • Tính và phân bổ khấu hao tài sản cố định
 • Chuyển bút toán khấu hao sang kế toán tổng hợp.
 • Cho phép khai báo các tài khoản ngầm định liên quan (tk khấu hao, tài khoản chi phí) để hỗ trợ cho việc tự động hạch toán
 • bút toán phân bổ khấu hao.


Menu Quản lý tài sản cố định

  mneu quản lý tài sản cố định
Menu Quản lý tài sản cố địnhKhai báo thông tin tài sản cố định - công cụ dụng cụ

 

Khai báo danh mục tài sản cố định

 

Báo cáo kiểm kê về tài sản cố định
 • Báo cáo kiểm kê (chi tiết và tổng hợp) tài sản cố định theo nguồn vốn, bộ phận sử dụng, loại tài sản và tổng số
 • Thẻ tài sản cố định…
 • Báo cáo tăng giảm tài sản cố định
 • Báo cáo tình hình tăng giảm (chi tiết và tổng hợp) theo nguồn vốn, bộ phận sử dụng, loại tài sản…Báo cáo tình hình tài sản


 

Báo cáo khấu hao và phân bổ khấu hao tài sản cố định
 • Bảng tính khấu hao tài sản cố định theo bộ phận sử dụng, nguồn vốn, loại tài sản và tổng số
 • Bảng phân bổ khấu hao tài sản cố định theo bộ phận sử dụng và tổng số…
 • Báo cáo giá trị nguyên giá, khấu hao lũy kế, khấu hao kỳ, giá trị còn lại
 • Theo dõi các thông tin liên quan đến tài sản cố định theo năm: nguyên giá đầu năm, tăng trong năm giảm, khấu hao trong năm, giảm trong năm, giá trị còn lại cuối năm.Báo cáo khấu hao Tscđ
 

Cho phép theo dõi việc các thay đổi liên quan đến TSCĐ: Tăng giảm nguyên giá của tài sản, thay đổi bộ phận sử dụng; thôi khấu hao tài sản; giảm tài sản.

Chương trình tự động tính khấu hao tài sản theo số năm sử dụng hoặc tỷ lệ khấu hao và chương trình cho phép sửa lại giá trị khấu hao tháng theo yêu cầu.

 
12312321 Thông tin khác:
Tùy theo yêu cầu, TTV sẽ thực hiện các sửa đổi cần thiết đối với chương trình để đáp ứng các yêu cầu đặc thù về tính giá sản phẩm của doanh nghiệp.
Báo cáo giá thành sản phẩm công nghiệp (sản xuất liên tục và sản xuất theo đơn hàng)
">Phân Hệ Kế Toán Chi Phí Giá Thành - TTV Accounting 2013.Net
KHAI BÁO SỬ DỤNG CÁC TÍNH NĂNG QUẢN TRỊ CAO CẤP
 
- Tính năng kỹ thuật cao cấp - nhập số liệu và xem báo cáo online trên Internet
- Quản lý người sử dụng - bảo mật số liệu
- Nhiều tiện ích cho người sử dụng
- Tự động bảo trì và kiểm tra số liệu sai
">Quản trị hệ thống
 • Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa mua vào
 • Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa bán ra
 • Tờ khai thuế GTGT
 • B/c quyết toán thuế thu nhập.

 

">Báo cáo thuế - xuất vào HTKK
 
- Bảng cân đối số phát sinh
- Bảng cân đối kế toán
- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh - lãi lỗ
- Bảng lưu chuyển tiền tệ trực tiếp - gián tiếp
- Thuyết minh báo cáo tài chính
">Báo cáo tài chính
Ngành sản xuất, phân phối, thương mại  
Ngành sản xuất chế biến thủy hải sản đông lạnh, nuôi trồng
Ngành xây dựng, lắp ráp, đầu tư dự án
Ngành đầu tư, thương mại, du lịch
 
 
">Khách hàng tiêu biểu
Công Ty TNHH Phần Mềm Tri Thức Việt
82 Lê Trung Nghĩa, phường 12, Quận Tân Binh, Tp.Hồ Chí Minh.

*CN Miền Trung: 140/28 Củ Chi, P.Vĩnh Hải, Tp.Nha Trang, Khánh Hòa.
(028) 3842.6697 (028) 3842.6698 ** Kinh doanh: 0909.45.88.00 ** Bảo hành: 0938.096.036 - 0934.076.036
www.ttvsoft.vn kinhdoanh_ttv@yahoo.vn
design by TTVsoft 2018