Tin tức
Hỗ trợ
Phụ trách xây dựng
Hỗ trợ

Phụ trách phần mềm
Hỗ trợ
Thông tin mới cập nhật
Thông tin thị trường
- Giá vàng (đvt 1000 VNĐ):
(Nguồn: SJC)
- Ngoại tệ (đvt VNĐ):
(Nguồn: EXIMBANK)
Thống kê
- Đang trực tuyến : 630
- Lượt truy cập: 1088942
Phân Hệ Quản Lý Kho - TTV Accounting 2013.Net
Cập nhật số liệu
 • Cập nhật số liệu theo nhiều loại hình nhập xuất: xuất vào sản xuất, xuất vào phí quản lý, xuất kiểm tra…
 • Phiếu nhập kho
 • Phiếu xuất kho
 • Phiếu nhập xuất thằng
 • Phiếu xuất điều chuyển.
 • Tính giá và cập nhật giá hàng tồn kho theo nhiều phương pháp khác nhau: giá trung bình tháng, giá trung bình theo ngày, giá nhập trước xuất trước, giá đích danh
 • Tính và áp giá hàng tồn kho
 • Tính giá trung bình tháng
 • Tính giá trung bình ngày
 • Tính giá nhập trước xuất trước.

 


                                              Tính năng cao cấp Lọc số liệu ngay trên báo cáo - Lọc được tất cả các cột


Báo cáo hàng nhập - xuất
 • B.kê phiếu nhập
 • B.kê phiếu nhập theo vụ việc, vật tư, nhà cung cấp, dạng nhập...
 • Tổng hợp hàng nhập
 • Phân tích hàng nhập nhóm theo các chỉ tiêu khác nhau...
 • Báo cáo hàng xuất
 • B.kê phiếu xuất
 • B.kê phiếu xuất theo vụ việc, vật tư, khách hàng, dạng xuất...
 • Tổng hợp hàng xuất
 • Phân tích hàng xuất nhóm theo các chỉ tiêu khác nhau...

                                           Báo cáo tổng hợp nhập kho - Nhóm theo nhóm vật tư 


Báo cáo hàng tồn kho
 • Thẻ kho
 • Sổ chi tiết vật tư
 • Tổng hợp nhập xuất tồn
 • Báo cáo tồn kho
 • Báo cáo tồn theo kho
 • Báo cáo tồn theo phiếu nhập
 • Bảng giá trung bình tháng. 
                                                    
         Mậu báo cáo nhập xuất tồn theo Số lượng hoặc Tiền
                                                  Báo cáo nhập xuất tồn kho theo Lô, theo nhiều đơn vị tính

 
Quản lý danh mục, phân nhóm vật tư, hàng hoá
 • Vật tư được khai báo không giới hạn.
 • Vật tư được phân nhóm theo 3 loại, tuỳ thuộc tiêu chí quản lý.
 • Quản lý số lượng tồn tối thiểu, tối đa, các trường tự do tuỳ ý khách hàng khai báo sử dụng theo yêu cầu đặc thù.
 • Cho phép khai báo các tài khoản hạch toán tự động khi nhập xuất như: tk kho, tk giá vốn, tk doanh thu...


Xuất báo cáo ra nhiều kiểu định dạng : excel, word, pdf , table ... cực nhanh, trong vòng 3 giây -  Font Unicode chuẩn quốc tế

 
                    Người dùng chọn nhiều kiểu xuất dữ liệu ra : excel, word, pdf, ... đúng vị trí cột dòng như in báo cáo

 
12312321 Thông tin khác:
Tùy theo yêu cầu, TTV sẽ thực hiện các sửa đổi cần thiết đối với chương trình để đáp ứng các yêu cầu đặc thù về tính giá sản phẩm của doanh nghiệp.
Báo cáo giá thành sản phẩm công nghiệp (sản xuất liên tục và sản xuất theo đơn hàng)
">Phân Hệ Kế Toán Chi Phí Giá Thành - TTV Accounting 2013.Net
KHAI BÁO SỬ DỤNG CÁC TÍNH NĂNG QUẢN TRỊ CAO CẤP
 
- Tính năng kỹ thuật cao cấp - nhập số liệu và xem báo cáo online trên Internet
- Quản lý người sử dụng - bảo mật số liệu
- Nhiều tiện ích cho người sử dụng
- Tự động bảo trì và kiểm tra số liệu sai
">Quản trị hệ thống
 • Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa mua vào
 • Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa bán ra
 • Tờ khai thuế GTGT
 • B/c quyết toán thuế thu nhập.

 

">Báo cáo thuế - xuất vào HTKK
 
- Bảng cân đối số phát sinh
- Bảng cân đối kế toán
- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh - lãi lỗ
- Bảng lưu chuyển tiền tệ trực tiếp - gián tiếp
- Thuyết minh báo cáo tài chính
">Báo cáo tài chính
Công Ty TNHH Phần Mềm Tri Thức Việt
82 Lê Trung Nghĩa, phường 12, Quận Tân Binh, Tp.Hồ Chí Minh.

*CN Miền Trung: 140/28 Củ Chi, P.Vĩnh Hải, Tp.Nha Trang, Khánh Hòa.
(028) 3842.6697 (028) 3842.6698 ** Kinh doanh: 0909.45.88.00 ** Bảo hành: 0938.096.036 - 0934.076.036
www.ttvsoft.vn kinhdoanh_ttv@yahoo.vn
design by TTVsoft 2018