Tin tức
Hỗ trợ
Phụ trách xây dựng
Hỗ trợ

Phụ trách phần mềm
Hỗ trợ
Thông tin mới cập nhật
Thông tin thị trường
- Giá vàng (đvt 1000 VNĐ):
(Nguồn: SJC)
- Ngoại tệ (đvt VNĐ):
(Nguồn: EXIMBANK)
Thống kê
- Đang trực tuyến : 635
- Lượt truy cập: 1088988
Tính Lương - TTV HRM 2013.Net
1.    Áp dụng cho nhiều phương pháp tính lương Trực tiếp – Gián tiếp

Phần mềm cho phép người dùng khai báo và tính các Loại lương:
 • Lương sản phẩm.
 • Lương khoán theo thời gian tháng.
 • Lương khoán theo thời gian ngày
 • Lương theo quỹ lương tổ, phân bổ lại từng nhân viên theo hệ số.
 • Lương sản phẩm theo tổ, phân bổ lại nhân viên theo xếp loại cuối tháng.
 • Các loại lương khác theo chế độ: lương nghỉ phép, lễ, công tác, sản phụ…
 • ð  Bảng Lương Tổng hợp từng nhân viên, bộ phận, theo ngày, theo tháng.

2.    Bảng chấm công – kiểm tra thời gian làm việc thực tế

-   Phần mềm cho phép theo dõi ngày công làm việc thực tế của nhân viên, từ đó có thể tính lương từng ngày và tháng một cách chính xác.
-   Tính năng ưu việt mới - hỗ trợ xử lý sô liệu chuyển từ máy chấm công:
 • Phần mềm hỗ trợ chấm công bằng máy (công giờ), sau đó chuyển số liệu vào chương trình, chỉnh sửa thêm các loại công khác (công họp, nghỉ lễ, …).
 • Số liệu chấm công máy có thể chuyển vào phần mềm từng tổ, bộ phận theo từng ngày tùy chọn, tuần, tháng.
- Chương trình tự kiểm tra các loại công và báo lỗi khi nhập sai.
 • 1 lần chấm công tất cả nhân viên trong 1 tổ, cho 31 ngày.
 •  Có thể chuyển số liệu vào từ file excel có sẵn.
-  Báo cáo chấm công – kiểm tra thời gian đi làm thực tế:
 • Báo cáo chấm công từng nhân viên theo ngày, nhóm theo tổ, bộ phận
 • Tổng hợp các loại công, từng nhân viên, từng bộ phận
 • Bảng tổng hợp chấm công toàn công ty cuối tháng. 

3.    Bảng kê năng suất sản phẩm – Tính năng suất lao động từng nhân viên

-   Chức năng quản lý: dùng để thống kê chính xác số lượng sản phẩm của từng nhân viên theo từng ca làm việc, ngày, tháng.
-   Tính năng suất lao động từng nhân viên, năng suất chung cả tổ, tính tiền vượt năng suất, tính lương một cách chính xác theo từng người, chi tiết cho từng công đoạn sx.

-   Hỗ trợ thao tác nhập liệu nhanh và chính xác nhất.
 • Mỗi phiếu kê năng suất nhập cho cả tổ, bộ phận, theo ngày
 • Tự liệt kê các sản phẩm chung nhóm theo dạng cột -> hỗ trợ nhập số lượng nhanh chóng và chính xác cho từng nhân viên, của từng công đoạn.
 • Có thể chuyển số liệu vào từ file excel có sẵn.
-          Báo cáo thống kê năng suất sản phẩm – kiểm tra năng suất từng nhân viên
 • Bảng liệt kê chi tiết số lượng, đơn giá, tiền từng nhân viên, từng công đoạn
 • Tổng hợp các công đoạn sản xuất trong tháng từng nhân viên, tổ, bộ phận.
 • Báo cáo năng suất lao động từng nhân viên, đơn giá sản phẩm bình quân
 • Tính tiền vượt năng suất cho từng công đoạn của từng nhân viên

4.    Chi tiết cách Tính Lương sản xuất gián tiếp và trực tiếp

Tùy theo từng công ty, lĩnh vực sản xuất, mà công ty Tri Thức Việt sau khi khảo sát sẽ tư vấn cho khách hàng cách tính các loại lương phù hợp với Công ty nhất. Hiện tại chương trình TTV HRM4 2010.Net đã tích hợp 5 cách tính lương đa dạng như sau:

4.1    Lương khoán thời gian theo tháng, ngày

-  Chức năng quản lý: Dùng để tính lương cho các bộ phận gián tiếp như ban giám đốc, phòng kế toán, phòng kinh doanh, hoặc trực tiếp hưởng lương thời gian…
 
-  Cập nhật thông tin:
 • Chấm công thời gian đi làm thực tế, có thể chuyển vào từ máy chấm công.
 • Khai báo tiền lương khoán tháng (hoặc ngày), có thể copy từ các tháng trước
 • Chương trình tính lương khoán dựa trên ngày công làm việc thực tế.
-  Các mẫu báo cáo:
 • Báo cáo chấm công chi tiết và tổng hợp các loại công, công quy đổi theo từng nhân viên
 • Báo cáo tiền lương chi tiết theo ngày tháng, tổng hợp theo tổ, bộ phận
 • Bảng chi tiết thanh toán lương theo bộ phận và toàn công ty.

4.2    Lương theo năng suất sản phẩm

-   Chức năng quản lý: dùng để tính lương cho các bộ phận trực tiếp sản xuất, tính lương theo năng suất sản phẩm
-   Kê năng suất theo nhóm công đoạn sản phẩm, hoặc từng sản phẩm đơn lẻ.  
-   Cập nhật thông tin:
 • Lập bảng đơn giá tiền lương sản phẩm theo tháng, hoặc copy từ tháng trước.
 • Cập nhật Bảng kê năng suất từng nhân viên, từng sản phẩm
 • Khai báo các hệ số vượt trội so với năng suất định mức để tính luơng vượt NS
-   Các mẫu báo cáo:
 • Bảng kê năng suất các công đoạn sản phẩm theo nhân viên
 • Bảng tính lương sản phẩm, lương vượt năng suất từng nhân viên theo tổ, lọc theo ngày, tháng.
 • Tổng hợp lương sản phẩm từng tổ, từng bộ phận theo ngày, tháng.

4.3    Lương phân bổ từ quỹ lương tổ, phân bổ nhân viên theo hệ số A,B,C

-    Chức năng quản lý: dùng để tính lương cho các bộ phận trung gian để tạo ra sản phẩm, có năng suất theo ngày cho cả tổ, phân bổ lương từng nhân viên theo hệ số chức vụ, thâm niên, tính chất công việc khó dễ.
-    Thông tin cập nhật:
 • Bảng đơn giá tiền lương sản phẩm theo tháng
 • Cập nhật sản lượng ngày, tháng cho từng tổ, bộ phận
 • Xếp loại A,B,C từng nhânviên cuối tháng
-  Các mẫu báo cáo:
 • Báo cáo sản lượng, đơn giá, tiền lương cả tổ
 • Bảng chi tiết phân bổ lương từng nhân viên theo hệ số A,B,C.
 • Báo cáo tổng hợp, so sánh quỹ lương nhiều ngày, nhiều tháng.

4.4    Lương phân bổ từ quỹ lương, phân bổ nhân viên theo xếp loại cuối tháng

-   Chức năng quản lý: dùng để tính lương cho các bộ phận trung gian để tạo ra sản phẩm
-   Thông tin cập nhật:
 • Chấm công nhân viên
 • Cập nhật sản lượng, quỹ lương cả tổ 1 tháng
 • Hệ số phân bổ (hệ số xếp loại từng tháng, hệ số chức vụ, hệ số theo năng suất làm việc cá nhân)
-  Các mẫu báo cáo:
 • Báo cáo phân bổ lương cho từng nhân viên theo hệ số chức vụ
 • Bảng chi tiết thanh toán lương theo từng nhân viên, bộ phận.
 • Báo cáo tông hơp so sánh, đối chiếu quỹ lương nhiều tháng, năm.

4.5    Tổng hợp tính lương cuối tháng cho nhân viên, bộ phận toàn công ty

-   Chức năng tổng hợp lương tháng toàn công ty, tính cho từng bộ phận (khi cần báo cáo nhanh lương ngày) hoặc tính cho tất cả các tổ, bộ phận.
-   Báo cáo tổng hợp lương: tính ra lương thực lãnh sau khi cộng, trừ tất cả các loại lương phụ, khoản trích, bao gồm tất cả các chỉ tiêu tính lương:
 • Lương thời gian
 • Lương sản phẩm
 • Lương trợ cấp độc hại, trách nhiệm
 • Lương tăng ca, tiền ăn trưa
 • Tiền bảo hiểm y tế, BHXH
 • Tiền khen thưởng, trích các loại quỹ
 • Tiền tạm ứng, các khoản giảm trừ
 • Lương thực lãnh, chuyển khoản, chi tiền mặt.

5.    Xây dựng chương trình quản lý Nhân sự và Tính Lương đặc thù
      Quy trình triển khai phần mềm trong 45 ngày  

-   Giai đoạn 1- Khảo sát thực tế: Tùy lĩnh vực sản xuất của công ty, chúng tôi sẽ tiến hành khảo sát thực tế và tư vấn phương án tính lương phù hợp nhất, thời gian 5 ngày.
-   Giai đoạn 2 – Lập trình và triển khai dự án: Chúng tôi tiến hành lập trình theo đặc thù và triển khai đào tạo sử dụng chương trình, dự kiến thời gian 10 ngày.
-   Gia đoạn 3 - hỗ trợ và kiểm tra: khách hàng nhập số liệu thực tế, tính lương và lên báo cáo 1 tháng đầu tiên, thời gian khoảng 30 ngày. Sau đó bắt đầu tính thời gian bảo hành miễn phí 1 năm tiếp theo ./.
12312321 Thông tin khác:

Ngành sản xuất, phân phối, thương mại  
Ngành sản xuất chế biến thủy hải sản đông lạnh, nuôi trồng
Ngành xây dựng, lắp ráp, đầu tư dự án
Ngành đầu tư, thương mại, du lịch
">Khách hàng tiêu biểu
Công Ty TNHH Phần Mềm Tri Thức Việt
82 Lê Trung Nghĩa, phường 12, Quận Tân Binh, Tp.Hồ Chí Minh.

*CN Miền Trung: 140/28 Củ Chi, P.Vĩnh Hải, Tp.Nha Trang, Khánh Hòa.
(028) 3842.6697 (028) 3842.6698 ** Kinh doanh: 0909.45.88.00 ** Bảo hành: 0938.096.036 - 0934.076.036
www.ttvsoft.vn kinhdoanh_ttv@yahoo.vn
design by TTVsoft 2018