Tin tức
Hỗ trợ
Phụ trách xây dựng
Hỗ trợ

Phụ trách phần mềm
Hỗ trợ
Thông tin mới cập nhật
Thông tin thị trường
- Giá vàng (đvt 1000 VNĐ):
(Nguồn: SJC)
- Ngoại tệ (đvt VNĐ):
(Nguồn: EXIMBANK)
Thống kê
- Đang trực tuyến : 635
- Lượt truy cập: 1088965
Phân Hệ Kế Toán Tiền Mặt Ngân Hàng - TTV Accounting 2013.Net
Cập nhật số liệu
 • Giấy báo có
 • Giấy báo nợ
 • Phiếu thu
 • Phiếu chi.
 • In trực tiếp các mẫu thu, chi, Giấy báo nợ, báo có ngay trên chương trình, với đầy đủ các tài khoản và số tiền theo các khoản chi khác nhau.
 • Thanh toán công nợ cho từng hóa đơn, tính số tiền còn phải thu theo hóa đơn

 

phiếu thu theo hóa đơn


Phiếu thu/chi tự tính chênh lệch tỷ giá  ngoại tệt theo hóa đơn và tỷ giá thực tế
 
 
Phiếu Thu Chi tự Tính chênh lệch tỷ giá ngoại tệ


Báo cáo

 • Sổ quỹ
 • Sổ quỹ (in từng ngày)
 • Sổ chi tiết của một tài khoản
 • Bảng cân đối số phát sinh theo ngày của tài khoản tiền mặt và tài khoản ngân hàng
 • Bảng cân đối số phát sinh các tiểu khoản của tài khoản ngân hàng
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp
 • Sổ nhật ký thu tiền
 • Sổ nhật ký chi tiền
 • Bảng kê phiếu thu, chi
 • Bảng kê phiếu thu, chi theo khách hàng, vụ việc, tiểu khoản, tài khoản đối ứng
 • Bảng tổng hợp thu chi theo khách hàng, vụ việc, tiểu khoản, tài khoản đối ứng.

 

Báo cáo sổ quỹ tiền mặt - ngân hàng

 
Quản lý các khoản vay ngân hàng- vay khác
 • Cho phép người dùng tự khai báo vào quản lý các khoản vay theo nhiều đối tượng khác nhau, nhiều loại tiền khác nhau.
 • Quản lý các khoản vay theo ngày, tháng , năm.
 • Bảng kê các khế ước vay.
 • Bảng kê tính lãi tiền vay.
 • Bảng kê tiền vay và trả vay.
 • Báo cáo tổng hợp tình hình tiền vay.

 

Báo cáo khế ước
 

12312321 Thông tin khác:
Phân hệ này cho phép lên các báo cáo về hàng nhập mua (tổng hợp và chi tiết), công nợ phải thu (theo nhà cung cấp, theo hóa đơn)...
 
">Phân Hệ Mua Hàng - TTV Accounting 2013.Net
Tùy theo yêu cầu, TTV sẽ thực hiện các sửa đổi cần thiết đối với chương trình để đáp ứng các yêu cầu đặc thù về tính giá sản phẩm của doanh nghiệp.
Báo cáo giá thành sản phẩm công nghiệp (sản xuất liên tục và sản xuất theo đơn hàng)
">Phân Hệ Kế Toán Chi Phí Giá Thành - TTV Accounting 2013.Net
KHAI BÁO SỬ DỤNG CÁC TÍNH NĂNG QUẢN TRỊ CAO CẤP
 
- Tính năng kỹ thuật cao cấp - nhập số liệu và xem báo cáo online trên Internet
- Quản lý người sử dụng - bảo mật số liệu
- Nhiều tiện ích cho người sử dụng
- Tự động bảo trì và kiểm tra số liệu sai
">Quản trị hệ thống
Công Ty TNHH Phần Mềm Tri Thức Việt
82 Lê Trung Nghĩa, phường 12, Quận Tân Binh, Tp.Hồ Chí Minh.

*CN Miền Trung: 140/28 Củ Chi, P.Vĩnh Hải, Tp.Nha Trang, Khánh Hòa.
(028) 3842.6697 (028) 3842.6698 ** Kinh doanh: 0909.45.88.00 ** Bảo hành: 0938.096.036 - 0934.076.036
www.ttvsoft.vn kinhdoanh_ttv@yahoo.vn
design by TTVsoft 2018